Splošne določbe Koče na samem

Splošne določbe

Koča na samem zagotavlja namestitev po objavljenih informacijah ter po opisu in terminu v skladu s potrjeno rezervacijo. Gost se strinja, da se vsi njegovi osebni podatki vnesejo v rezervacijsko bazo strank za potrebe rezervacij, prijave gostov na Ajpes, obveščanju o novostih in ponudbi po navadni ali elektronski pošti. Koča na samem se zavezuje, da bo osebne podatke varovala v skladu z Zakonom o varovanju podatkov (ZVOP-1).

Rezervacije in plačila

Povpraševanja in rezervacije namestitve se pošiljajo po elektronski pošti. Pri rezervaciji gost potrdi, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji namestitve in da jih v celoti sprejme. Na ta način vse kar je navedeno v teh splošnih pogojih postane pravna obveza kakor za gosta kot za Kočo na samem. Pri rezervaciji je gost dolžen podati vse podatke, ki jih zahteva postopek rezervacije. Za rezervacijo namestitve je potrebno vplačati akontacijo v višini 250,00€ na naš transakcijski račun, odprt pri NKBM d.d., številka: SI56 0488 3011 3845 441. Rezervacija je veljavna komaj po vplačilu celotnega zneska najema, ki pa zapade v plačilo en dan pred prihodom.

Turistična taksa

Po veljavnem Zakonu o plačilu turistične takse v Republiki Sloveniji, je gost dolžen plačati turistično takso s plačilom namestitve. Otroci do 7. leta starosti so oproščeni plačila, mladi od 7. do 18. leta imajo 50% popust.

Cena namestitve

Cena namestitve vsebuje osnovno storitev kakor je opisano ob namestitvi iz rezervacije. Dodatne storitve so tiste storitve, ki niso vključene v ceno namestitve in jih gost mora plačati posebej. Cene namestitve so objavljene v € in vsebujejo DDV. Koča na samem si pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen. Če pride do spremembe pred plačilom akontacije, se Koča na samem obveže obvestiti gosta o spremembi cene.

Pravica Koče na samem do sprememb in odpovedi

Koča na samem si pridružuje pravico do spremembe rezervacije, če nastopijo izredne okoliščine, ki se ne morejo predvideti, odpraviti ali se jih izogniti. Prav tako ima Koča na samem pravico, da v primeru “višje sile”, vplačanega avansa ne vrača, lahko pa s v tem primeru rezervacija prestavi.

Pravica gosta do sprememb in odpovedi

Morebitne spremembe ali odpoved rezervacije je gost dolžan opraviti v pisni obliki.Za spremembo se smatra sprememba števila oseb, kar mora gost sporočiti najpozneje 5 dni pred začetkom koriščenja storitve. V primeru, da gost zaradi kakršnega koli razloga v rezerviranem terminu ne more priti, se na podlagi dogovora med gostom in Kočo na samem lahko rezervacija prenese na drug termin, vendar mora gost odpoved sporočiti najpozneje 5 dni pred planiranim prihodom. V nasprotnem primeru Koča na samem zadrži celotno plačilo za prvotni termin. Prav tako v primeru ne prihoda ali če gost ne odpove termina, se prav tako celotno plačilo zadrži. Na podlagi dogovora med gostom in Kočo na samem, se lahko že plačani termin prenese tudi na drugo osebo, vendar mora prav tako tudi v tem primeru gost to sporočiti Koči na samem najpozneje 5 dni pred planiranim prihodom.

Plačanega avansa Koča na samem ne vrača v nobenem primeru!

Obveze gosta – gost je dolžan:

• imeti veljavne dokumente ob prihodu,
• spoštovati hišni red v namestitvenem objektu ter sodelovati z vršilci storitev v dobri nameri,

V primerih neupoštevanja teh obvez, gost nosi stroške in odgovarja za nastalo škodo. S potrdilom rezervacije se gost obveže, da bo v primeru kakršnekoli škode, ki jo povzroči on sam, ali nekdo za katerega je on odgovoren, Koči na samem povrnil nastale stroške na licu mesta.

Prtljaga

Koča na samem ne odgovarja za poškodovano, uničeno ali zgubljeno prtljago kakor tudi ne za krajo prtljage ali dragocenosti v namestitvenem objektu. Izgubljeno prtljago ali krajo je potrebno prijaviti na pristojni policijski postaji.

Živali

V namestitvenem objektu so živali dovoljene, vendar ob predhodni najavi in proti plačilu.

Prihod/Odhod

Čas prihoda: po 14. uri (ali po dogovoru). Čas odhoda: do 10.00 ure (ali po dogovoru).

";