GOSTILNA K ROTUNDI

Odpiralni čas

friday, saturday: 11:00–21:00

sunday: 11:00–16:00

monday, wednesday, thursday: 11:00–21:00

tuesday: closed

";